Alaska Flightcase

Alaska GmbH Transportkoffer- und Flightcase-Bau - Trolley Eckrolle


Alaska Transportkoffer- und Flightcase-Bau


Trolley-Eckeinbaurolle

Eckeinbaurolle mit 80mm Rad

 


zurück
zurück zu BauteileHomebearbeitenE-Mailvor zu KugeleckenAlaska Spezialkoffer GmbH Flightcases
Friedberger Landstr. 98, D-60316 Frankfurt / Main
Tel. +49-69/247 96 407, Fax: , E-Mail: hallo@alaskacases.de